Druga edycja projektu „Szansa na lepsze jutro”

 

W dniu 8 maja 2017 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne do II edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach II edycji projektu osoby długotrwale bezrobotne z III profilem w tym niepełnosprawne poszukujące pracy zostaną objęte Programem Aktywizacji i Integracji -działaniami wzmacniającymi, edukacyjnymi i aktywizacyjnymi – szkolenia miękkie w zakresie integracji społecznej PAI.

W ramach PAI wykonywać będą prace społecznie użyteczne w ilości 80 godzin.- przez 2 miesiące. W zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym – wezmą udział w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Osobom, którym uda się uzyskać  II profil (w powtórnym profilowaniu) zostaną zaproponowane m.in. spotkania indywidualne i grupowe z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym. Będą też mieli możliwość nabycia, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych biorąc udział w kursach zawodowych.

 

Realizacja II edycji projektu przewidziana jest na okres od maja do końca października 2017 roku w tym czasie beneficjenci otrzymywać będą zasiłki celowe. (80 godz./2 m-ce), (80 godz./2 m-ce)

 

GALERIA ZDJĘĆ

{gallery}lepsze-jutro-2017/zdjecia052017{/gallery}

 

do pobrania:

1 – Formularz rekrutacyjny – wersja PDF

2 – Formularz rekrutacyjny – wersja ODT

3 – Formularz rekrutacyjny – wersja DOCX