Grupa wsparcia dla rodziców. Kontynuacja.

Miło nam zakomunikować, że grupa wsparcia dla rodziców – podnosząca kwalifikacje i kompetencje wychowawcze, która została utworzona w trakcie realizacji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY będzie kontynuowała swoje działania i stanie się stałym elementem działania naszego OPS na rzecz klientów.

Grupa adresowana jest do rodziców (opiekunów) wymagających podniesienia kwalifikacji rodzicielskich i wychowawczych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na fakt, iż rodzicielstwo to zadanie, z którym czasem trudno sobie poradzić. Podczas spotkań uczestnicy mogą uzyskać wsparcie, by dysponować jak największą wiedzą o tym, co sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, a także dowiedzieć się jak w trudnych sytuacjach zapanować nad swoimi emocjami. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach Gminnego Centrum Edukacyjno Społecznego w Starych Bogaczowicach.   Serdecznie zapraszamy – grupa ma charakter samopomocowy i jest otwarta dla wszystkich chętnych.

Bliższe informacje u pracowników socjalnych tel. 74 8452 730