Uczestnicy III Edycja Projektu „Szansa na Lepsze jutro” – rozpoczynają zajęcia

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” – rozpoczęcie zajęć przez uczestników

 

10 nowych uczestników (III edycja) projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna właśnie cykl swoich zajęć określonych w ścieżkach reintegracji. Każdy uczestnik współpracując z pracownikiem socjalnym realizować będzie kontrakt socjalny.

W dniu dzisiejszym (27.11.) rozpoczęli udział w: zajęciach aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. Treningach kompetencji i umiejętności społecznych (24 godz.), treningi rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i będą realizowane do 29 listopada br po 8 godzin szkoleniowych. Następnie wezmą udział w Grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych w ilości 24 godz. – zajęcia zaplanowano na 4 -6 grudzień br,  także po 8 godzin szkoleniowych. Zajęcia realizowane są w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. Wierzymy, że dla uczestników projektu będzie to owocnie wykorzystany czas.

 

 

Do pobrania:

 

GALERIA ZDJĘĆ

{gallery}lepsze-jutro-2017/zdjecia112017{/gallery}