III Edycja Projektu „Szansa na Lepsze jutro”

 

Trzecia edycja projektu „Szansa na lepsze jutro

 

To już trzecia grupa klientów naszego Ośrodka rozpoczyna udział w projekcie. W dniu 31października 2017 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się spotkanie rekrutacyjno-inauguracyjne do III edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”, którego głównym celem jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne i podpisało kontrakty socjalne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach III edycji projektu osoby bezrobotne w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym – wezmą udział w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Będą też mieli możliwość nabycia, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych biorąc udział w kursach zawodowych.

Realizacja III edycji projektu przewidziana jest na okres od końca października 2017 roku do początków maja 2018r. Główne zajęcia przewidziane są do realizacji w bieżącym roku natomiast realizacja pracy socjalnej i współpraca z pracownikiem do początków maja 2018r. Zajęcia – w zakresie Treningów kompetencji życiowych i umiejętności społecznych rozpoczną się 27 listopada i będą realizowane przez trzy dni. W czasie realizacji całej III edycji beneficjenci otrzymywać będą zasiłki celowe (przez 6 miesięcy) zgodnie z harmonogramem projektu.