Opieka nad osobą starszą w domu. Szkolenie w GCES.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 12 kwietnia 2012 roku pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w dniu 25 lipca 2012 roku w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach odbyło się szkolenie pt: „Jak opiekować się osobą starszą w domu”.

Szkolenie prowadził dr n med. Ireneusz Skawina, który w bardzo profesjonalny i przystępny sposób omówił:

– zagadnienia związane z charakterystyką zmian zachodzących w ciele i psychice osób starszych,

– najczęściej występujące schorzeniami,

– metody skutecznej pielęgnacji oraz diety.

Zwrócił także szczególną uwagę na znaczenie ruchu i aktywności fizycznej u osób starszych. Szkolenie zakończyło się praktycznym pokazem w czasie, którego dr Skawina pokazał jak należy bez zbędnego obciążenia dla osoby opiekującej się zmieniać pozycję osoby leżącej, jak należy układać osobę chorą/starszą, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia odleżyn itp.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w zajęciach oraz materiały szkoleniowe, które pozwolą im na regularne odświeżanie zdobytej wiedzy. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy – wierząc, że zdobyta wiedza ułatwi im trud opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Galeria