Projekt Dolny Śląsk dla dzieci – zapraszamy dzieci i młodzież!

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo wokół Trójgarbu” realizuje w ramach pracy środowiskowej okresie od 01 czerwca 2014r. do 12 września 2014r. projekt ”Dolny Śląsk dla dzieci – odkrywamy uroki naszego regionu”. Projekt zakłada organizację trzech wycieczek edukacyjno-krajoznawczych do miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych na Dolnym Śląsku takich jak Zamek Śląskich Legend w Pławnej, Kopalnia Złota w Złotoryi czy Kudowa Zdrój.

 

 

Beneficjentami projektu jest każdorazowo 46-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat – wychowanków świetlic wiejskich z terenu naszej gminy, najbardziej zaangażowanych w funkcjonowanie świetlicy w czasie roku szkolnego. W wyjeździe do Pławnej, który odbył się już 7-go czerwca uczestniczyły głównie dzieci młodsze (7-10 lat), a na planowaną na lipiec wycieczkę do parku rozrywki w Kudowie Zdroju zapraszamy szczególnie młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. W sierpniu natomiast wybierzemy się do Kopalni Złota „Aurelia” w Złotoryi. Swoje wspomnienia z odwiedzanych miejsc uczestnicy projektu przedstawią w postaci prac plastycznych, a najciekawsze z nich zostaną nagrodzone gdyż zakończeniem projektu będzie ogłoszenie konkursu na najciekawsze prace plastyczne wykonane przez dzieci z poszczególnych świetlic, a zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. Koszt wycieczki to tylko 10 złotych od osoby gdyż realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zapisy chętnych prowadzą wychowawcy poszczególnych świetlic, a bliższych informacji udziela koordynator świetlic – Gabriela Leszczyńska (tel.74 844 35 03).