PROSIMY O POMOC LUDZI DOBREJ WOLI – WSPOMÓŻ POGORZELCÓW!

W wyniku rażenia piorunem w dniu 7 lipca 2014r. w jednym z domów w Starych Bogaczowicach wybuchł pożar. Sprawna akcja straży pożarnej pomogła ocalić dom od całkowitego spalenia, jednakże straty poniesione przez właścicieli domu są bardzo duże – niezbędna jest wymiana całego dachu oraz remont poddasza i zalanych pomieszczeń. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zawiązał się Społeczny Komitet „Pomoc dla Pogorzelców”, który zwraca się do mieszkańców gminy i wszystkich ludzi i firm „dobrej woli” z apelem o wsparcie finansowe prowadzonej akcji. Pieniądze można wpłacać na specjalnie utworzone w Urzędzie Gminy konto:

77 2030 0045 1110 0000 0384 9910

lub wrzucać do puszek kwestarskich, znajdujących się we wszystkich punktach handlowych na terenie gminy. Nie pozostańmy obojętni na los naszych sąsiadów – okażmy współczucie i pomoc.