Protokół – wyłonienie wykonawcy usługi w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”

 

Protokół

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 02.01.2017r rozeznania rynku celem wyłonienia zleceniobiorcy/wykonawcy usługi w ramach projektu ,,Szansa na lepsze jutro” tu: trenerów oraz specjalistów do grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz treningów kompetencji i umiejętności społecznych, nie wpłynęła żadna oferta. Z tych powodów rekomenduje się ponowne rozeznanie rynku w przedmiocie zamówienia.

 

– Kierownik GOPS Stare Bogaczowice-
– Jolanta Kocoń-