Reazlizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro” trwa

 

Trwa realizacja II edycji „Szansy na lepsze jutro”

Przedstawiamy uaktualniony harmonogram realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”. Uczestnicy drugiej edycji zakończyli realizację prac społecznie użytecznych w ramach PAI, uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Aktualnie troje z nich rozpoczęło staże zawodowe.

 

Do pobrania – uaktualniony harmonogram (PDF) realizowanych i planowanych zajęć.