„Szansa na lepsze jutro” dla 6 beneficjentów projektu

 

„Szansa na lepsze jutro” dla 6 beneficjentów projektu!


Miło nam zakomunikować,  że realizując zajęciach aktywnej integracji o charakterze zawodowym –  staże zawodowe – sześcioro beneficjentów naszego projektu rozpoczęło w końcówce marca br. realizację trzymiesięcznych staży zawodowych.  Realizacją tego zadania zajmuje się podmiot  wybrany w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w naszym projekcie jest to Fundacja Jawor. Zostało podpisanych 6 umów pomiędzy beneficjentem, wybranym pracodawcą a Fundacją. W ramach  tego zadania 5 osób realizuje staż na terenie gminy Stare Bogaczowice, a jedna na terenie Wałbrzycha.