Uroczyste zakończenie roku akademickiego na UTW

Wczoraj 12 czerwca uroczystym wręczeniem dyplomów zakończyliśmy „rok akademicki” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach. Był to pierwszy pełny rok działalności UTW, który miał swoją inaugurację w lutym 2013r.

 

W trakcie uroczystości do słuchaczy z wyrazami uznania zwrócił się Wójt Gminy Stare Bogaczowice Leszek Świętalski – dziękując za zaangażowanie wszystkim słuchaczom. Głos zabrała również Jolanta Kocoń – kierownik GOPS, która podziękowała osobom prowadzącym zajęcia oraz Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki za współpracę i możliwość korzystania z obiektu GCES – gdzie realizowane są zajęcia stacjonarne. Następnie koordynator UTW Gabriela Leszczyńska przedstawiła prezentację o przebiegu zajęć – ćwiczeń, szkoleń, wykładów i realizowanych projektów. Spotkanie zakończyło się wręczeniem – przez Wójta i Panią Kierownik pamiątkowych dyplomów wszystkim słuchaczom, którzy skrzętnie uzupełniali wpisy w indeksach (wszyscy). Teraz przed „studentami” zasłużone wakacje oraz wyjazdy wakacyjne w ramach projektu „Dolny Śląsk – kraina zamków i pałaców cz. II” realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo Wokół Trójgarbu” finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Szczegóły wakacji studenci omawiali już przy małym poczęstunku w luźnych rozmowach.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na inaugurację nowego roku akademickiego 2014/2015 w dniu 2 października 2014r.

Galeria