Zaproszenie do udziału w projekcie

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza  mieszkańców gminy do udziału w II Edycji projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

W drugiej edycji Projektu  od maja 2017r. do końca października 2017r.weźmie udział 10 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, w tym:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z III prof., w tym:
 • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do II Edycji Projektu.

W ramach II Edycji Projektu przewidziano między innymi udział w:

 1. programie  aktywizacji i integracji :
  – prace społecznie użyteczne (80 godz./2 m-ce),
  – szkolenia miękkie w zakresie integracji PAI (80 godz./2 m-ce),
 2. treningach kompetencji i grupowym wsparciu – w zakresie podniesienia kluczowych kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. oraz możliwość ukończenia kursu i szkolenia umożliwiającego nabycie kwalifikacji zawodowych (dla osób które uzyskają po PAI II profil)

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w projekcie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 132; Stare Bogaczowice

lub

przyjdź na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne

 

Spotkania odbędą się  w środę 26 kwietnia 2017r o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy oraz w poniedziałek 8 maja 2017r.

Nabór rekrutacyjny do II Edycji (10 osób) zakończy się w dniu 8 maja 2017r.

W załącznikach do pobrania nowy formularz rekrutacyjny oraz regulamin.

 

Do pobrania:

1 – formularz rekrutacyjny – wersja PDF, wersja MS Word (.doc) oraz wersja LibreOffice/OpenOffice (.odt)

2 – regulamin rekrutacyjny – wersja PDF