Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

Projektem planujemy objąć w okresie od stycznia 2017 do 31 maja 2018 roku 30 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice (3 edycje/ po 10 osób/ po 6 miesięcy) w tym między innymi:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • osoby nieaktywne zawodowo,

 • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do Projektu.

W ramach Projektu przewidziano między innymi udział w:

 1. treningach kompetencji igrupowym wsparciu – w zakresie podniesienia kluczowych kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,

 2. programie aktywizacji i integracji :
  – prace społecznie użyteczne,
  – szkolenia miękkie w zakresie integracji PAI,

 3. trzymiesięczne staże zawodowe,

 4. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

 5. oraz możliwość ukończenia kursu i szkolenia umożliwiającego nabycie kwalifikacji zawodowych

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w projekcie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 132; Stare Bogaczowice lub przyjdź na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne.

Spotkania odbędą się we wtorek 22 listopada 2016r. o godzinie 14.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy oraz/lub w środę 21 grudnia 2016r.

Nabór rekrutacyjny do I Edycji (10 osób) zakończy się w dniu 23grudnia 2016r.