„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rozpoczęcie zajęć

logo EFS i Programu Regionalnego

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” zakończono rekrutację do udziału w projekcie. Uczestnikami projektu został jeden pan i 9 pań z terenu gminy, którzy zostali zrekrutowani, jako osoby wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej i spełniające warunki określone w Regulaminie projektu. Wśród osób zrekrutowanych są dwie osoby z niepełnosprawnościami, 4 osoby bezrobotne oraz 6 osób biernych zawodowo. Projekt rozpoczynamy od przeprowadzenia zajęć grupowych z zakresu: Aktywna integracja o charakterze społecznym – grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu dzisiejszym tj. 14 października i będą realizowane w cyklu trzydniowym tj. 14-15-16; 21-22-23 oraz 26-27 i 28 października br. w godzinach od 8.00 do 14.30. Zajęcia realizowane są w Gminnym Centrum Biblioteczno –Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.

Informacja o projekcie: „ Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne.