Informacja o kandydatach na stanowisko Kierownik Klubu Senior+

Na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ zgłosił się jeden kandydat.

Do dalszego postępowania zgłosił się jeden kandydat, który spełnił wymagania formalne ogłoszone w naborze.
Kandydat spełniający wymagania formalne zostanie poinformowany o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Do pobrania powyższy dokument z pieczęciami i podpisem Kierownik Ośrodka (skan PDF)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starych Bogaczowicach
Magda Tajduś