Otwarcie Klubu „Senior+” w Starych Bogaczowicach

logo Klubu Senior+

W środę 2-go lutego 2022 roku o godzinie 14.00 Wójt Gminy Stare Bogaczowice Pan Mirosław Lech oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach Pani Jolanta Kocoń powitali uroczyście gości, którzy przybyli na otwarcie pierwszego w Gminie Stare Bogaczowice Klubu „Senior+”, który mieści się w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 149.  Zimne i zapomniane miejsce otrzymało nowe życie, które uwzględniając potrzeby seniorów z różnymi niepełnosprawnościami, zaprasza w swoje ciepłe i przytulne progi.

Klub jest klubem samopomocy, czyli w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia, który działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach. Budowa i wyposażenie Klubu „Senior+” kosztowała łącznie 250 943,18 złotych; środki na powstanie naszego Klubu pochodzą z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021r Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenia ośrodka „Senior+” (w wysokości 199 999,66 zł) oraz ze środków własnych gminy (w wysokości 50 943,52 zł).

Uczestnicy Klubu otrzymali do dyspozycji w pełni wyposażone pomieszczenie klubowe z aneksem kuchennym, toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i przytulny przedpokój z szafami. W wyposażeniu Klubu jest sprzęt rehabilitacyjny, który będzie wykorzystywany podczas zajęć ze specjalistą, gry planszowe i pomoce terapeutyczne, które pomogą naszym seniorom zachować sprawność fizyczną i umysłową. Planowane są także szeroko rozumiane zajęcia z rękodzieła i rozwoju osobistego.

Mamy nadzieję, że zajęcia realizowane w Klubie przyczynią się do aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym naszej gminy, a stworzone miejsce oddane właśnie naszym seniorom „we władanie” będzie dla nich ulubionym miejscem spotkań z możliwością rozwijania swoich pasji, nawiązywania nowych znajomości, dbania o aktywność fizyczną.  

Zajęcia w Klubie będą się odbywały przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w miesięcznych harmonogramach.

Zapraszamy.