Powrót do zdrowia – powrót do pracy

Program Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek „WYPADKU”, doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez
nich działalności gospodarczej.

na zdjęciu - plakat informacyjny - powrót do zdrowia powrót do pracy