PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2020 – informacje

zdjęcie z logami POPŻ, Banku Żywności, Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecnzej

Informujemy, że we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności – od października 2020r. wznawiamy pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020, w którym nasza gmina bierze udział.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych na podstawie złożonych oświadczeń i skierowań. Osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizatora zadania – w celu złożenia oświadczeń. Z uwagi na terminy podpisania umowy i realizacji zapraszamy osoby zainteresowane o zgłaszanie się – najlepiej od 12 października 2020 br. do siedziby Ośrodka aby skorzystać z w/w formy pomocy. Oświadczenia przyjmowane są w trybie ciągłym.