Klub integracji Społecznej w Strudze

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice funkcjonują cztery Świetlice Środowiskowe (we wsiach: Jabłów, Lubomin, Gostków i Chwaliszów), Świetlica Wiejska w Nowych Bogaczowicach oraz Klub Integracji Społecznej w Strudze – miejsca te służa dzieciom i młodzieży z sołectw, w których się znajdują. Odbywają się w nich zajęcia edukacyjno-sportowe oraz imprezy okolicznościowe organizowane przez dzieci i młodzież (np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka).

Nadrzędnym celem funkcjonowania świetlic i Klubu Integracji Społecznej jest zapewnienie dzieciom miejsca, gdzie będą mogły bezpiecznie i efektywnie spędzać czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkołach. Pracę placówek nadzorują zatrudnieni na podstawie umowy, wykwalifikowani opiekunowie ( w Świetlicy Wiejskiej w Nowych Bogaczowicach gdzie nie ma zatrudnionego opiekuna świetlicy podczas zajęć dla dzieci i młodzieży opiekę sprawuje Sołtys wsi wraz z rodzicami dzieci), którzy w czasie godzin pracy świetlicy organizują dzieciom zajęcia sportowe, plastyczne, społeczne oraz pomagają przy odrabianiu lekcji (tzw zadań domowych), a w czasie ferii zimowych i wakacji letnich organizują wyjazdy na wycieczki, na basen czy ogniska integracyjne.

Ponadto każda ze świetlic wyposażona jest w sprzęt komputerowy, z którego korzystają nie tylko dzieci i młodzież uczęszczające do świetlicy bądź KIS-u, ale także zainteresowani mieszkańcy, którzy nie posiadają własnego sprzętu komputerowego, a chcą przygotować np. CV, list motywacyjny czy podanie.