Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2020/2021:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski wyłącznie na: 

  • świadczenie „Dobry Start” (300+),

  • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

WAŻNE – Świadczenie 500+

Obecne decyzje dot. świadczeń wychowawczych 500+ wydane są do 31-05-2021r.!

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy (dla osób, które mają już przyznane prawo do świadczenia) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS oraz przez kanał bankowości elektronicznej) – od dnia 1 lutego 2021 r.

W lipcu 2020 roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online
– przez portal Emp@tia,
– przez portal PUE ZUS (dotyczy wniosków na 300+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)
– przez kanał bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie wniosków na 300+).

Przyjmowanie wniosków na wszystkie świadczenia składane drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach pok. 234 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej (link do strony GOPS Stare Bogaczowice) w zakładkach: świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz 300+. Istnieje również możliwość pobrania druków bezpośrednio w OPS w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132, Stare Bogaczowice, pok. 234.

WAŻNE świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) stanowi, iż obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, będzie traktowane jako utrata dochodu.