Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior + w Starych Bogaczowicach na rok 2024. Informacje pod nr tel. 668 647 508