Alkoholizm


 * Telefon Zaufania – Komenda Stoleczna Policji – 116 111 – Połączenie Bezpłatne

(dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania , a nrumer 116 111 nie jest widoczny.)


 * Telefon Zaufania – Anonimowy Przyjaciel – 085 92 88 czynny codziennie 18:00- 4:00

 

 * Telefon Zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar – 022 823 65 31 czynny 9:00 – 21:00


 * Pomarańczowa Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się – 0800 140 068