Inauguracja zajęć dla uczestników V edycji DOBRYCH PERSPEKTYW

W dniu 28 maja 2012 roku w Gminnym Centrum Edukacyjno Społecznym w Starych Bogaczowicach odbyły się pierwsze zajęcia grupowe w ramach aktywnej integracji dla 6 kobiet i 3 mężczyzn – beneficjentów obecnej edycji projektu systemowego. Projekt DOBRE PERSPEKTYWY realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Do przeprowadzenia części zajęć dotyczącej wsparcia specjalistycznego została wyłoniona w ramach zapytania ofertowo – cenowego firma – Fundacja Wałbrzych 2000, której oferta była ilościowo i cenowo najkorzystniejsza.

W ramach tego zlecenia w okresie od 28 maja do 16 czerwca 2012 zostanie zrealizowanych 92 godziny zajęć wspierających przy wykorzystaniu 4 instrumentów aktywnej integracji:

  1. warsztaty wzmacniające i motywujące z doradztwa zawodowego – (21 godz. dla 9 osób),

  2. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – (18 godz.- 2 godz./ osobę),

  3. grupowa rodzinna terapia psychologiczna/psychospołeczna – ( 14 godz. dla 9 osób),

  4. indywidualne konsultacje z psychologiem – (18 godz.- 2 godz./ osobę),

  5. podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
   (21 godzin w tym 2 godz.).

W trakcie zajęć zostaną wypracowane Indywidualne Plany Działania dla uczestników. Doradca zawodowy po analizie przeprowadzonych zajęć określi preferencje szkoleniowe dla beneficjentów, umożliwi to dostosowanie szkoleń zawodowych indywidualnie by jak najbardziej dostosować je do oczekiwań beneficjentów.

 

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste rozpoczęcie zajęć – udział w nim wzięli: przedstawiciele Fundacji Wałbrzych 2000, przedstawiciele OPS Stare Bogaczowice oraz osoby prowadzące zajęcia. Uczestników powitała kierownik GOPS Pani Jolanta Kocoń, która gratulując uczestnikom zakwalifikowania się przedstawiła bieżący projekt.

Uczestnikom życzymy – wielu pozytywnych wrażeń, zdobywania doświadczeń, wiedzy i samych dobrych dni. Wytrwałości i wiary w lepsze jutro.

Galeria