Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

W dniu dzisiejszym pierwsza grupa beneficjentów V edycji DOBRYCH PERSPEKTYW – projektu systemowego realizowanego przez nasz OPS w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Projekt przewiduje dwugodzinne spotkanie każdego uczestnika z doradcą zawodowym, podczas którego zostanie dla każdego wypracowany indywidualny plan działania. Uczestnicy w trakcie bezpośredniej rozmowy określą swoje preferencje zawodowe i edukacyjne. Pozwoli to na indywidualne podejście do każdego beneficjenta i dostosowanie drugiej części aktywnej integracji – kursów zawodowych – do potrzeb uczestników tak, aby jak najbardziej zrealizować cel główny tegorocznej edycji. Zajęcia odbywają się w sali warsztatowo terapeutycznej GOPS, która została wyposażona dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Priorytetu Kapitał Ludzki.

Galeria