Praktyczna nauka jazdy dla beneficjentów projektu systemowego.

Po przygotowaniu teoretycznym – 30 godzin zajęć teoretycznych oraz pomyślnie zdany egzamin wewnętrzny z teorii za nimi – 5 uczestniczek i 1 uczestnik projektu DOBRE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 7.1.1 POKL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS zdobywa praktyczne umiejętności nauki jazdy (kat.B).

Każdy z uczestników indywidualnie wpisał się do harmonogramu jazd. Na każdego z nich przypada 31 godzin za „kółkiem” – to jedyna droga do egzaminu państwowego. Niektórzy z lekką tremą, ale bardzo sumiennie ćwiczą aby osiągnąć swój wymarzony cel. Posiadanie prawa jazdy jest dla osoby poszukującej pracy bardzo dużym atutem – to uprawnienie na pewno rozszerzy wachlarz ofert pracy. Trzymamy kciuki.