Spotkanie Informacyjno – Rekrutacyjne do V edycji Dobrych Perspektyw

8 maja 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne V edycji projektu systemowego. Zaproszenia na spotkanie otrzymali klienci GOPS spełniający warunki uczestnictwa. Informacje o spotkaniu rozpowszechnione były także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i GOPS oraz w poszczególnych sołectwach (w miejscach ogólnodostępnych).

W spotkaniu wzięło udział 14 osób zainteresowanych udziałem w projekcie. W trakcie spotkania pracownicy socjalni przedstawili uczestnikom założenia projektowe i opisali ogóle zasady udziału. Udzielali także odpowiedzi na pytania zgłaszane z sali. Uczestnicy złożyli wstępne deklaracje uczestnictwa, które następnie będą analizowane przez pracowników socjalnych. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 6 kobiet i 3 mężczyzn.

Galeria