Więcej praktycznej nauki jazdy dla beneficjentów

Uczestnicy naszego projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY wystąpili do Kierownika GOPS z wnioskiem o zwiększenie w miarę możliwości ilości godzin na praktyczną naukę jazdy, tak, aby zniwelować odległość ostatnich jazd od egzaminu państwowego. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych i merytorycznych w dniu 31 sierpnia br. podpisano z firmą szkolącą Aneks nr 1 do Umowy z dnia 29 czerwca Nr 12/ops/2012 zwiększając ilość jazd dla każdego z uczestników o 2 godziny. Pełną liczbę jazd tj.33 godziny każdy z uczestników wykorzysta w terminie do końca września br.