Zaproszenie do złożenie ofert programowo – cenowych Dobre Perspektywy 2012

Zapraszamy do złożenia ofert programowo – cenowych

na realizację usługi aktywnej integracji dla 
6 kobiet i 3 mężczyzn w ramach projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL.

 

 

 

 

Pełna treść ZAPROSZENIA