Komunikat dla oferentów na realizację usług szkoleniowych w projekcie systemowym.

Komunikat dla oferentów na realizację usług szkoleniowych w projekcie systemowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert programowo – cenowych – na Zapytanie o cenę z dnia 15.04.2013r. – na realizację usług szkoleniowych – opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z językiem niemieckim oraz kurs podnoszenie umiejętności życiowych w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym z EFS w ramach PO KL DOBRE PERSPEKTYWY została wybrana firma:

  • Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała S.C ul. Łukasińskiego 2/3; 58-100 Świdnica

Na ww zapytanie wpłynęły 2 oferty. Oferta wybrana posiadała niższą cenę oraz większą ilość oferowanych godzin szkoleniowych.