Konferencja podsumowująca DOBRE PERSPEKTYWY i rozdanie certyfikatów

W poniedziałek 7 października 2013r. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca działania aktywnej integracji w VI edycji naszego projektu systemowego. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach.

Zaszczycili nas obecnością znamienici goście: Przewodniczący Rady Gminy Stare Bogaczowice Jan Makosiej, radni gminy, sołtysi poszczególnych sołectw, z których pochodzili beneficjenci projektu, przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Bogaczowice: Sekretarz Urzędu Henryk Łuczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Faściszewska wraz ze swoimi pracownikami. Na uroczystość przybyły też osoby i przedstawiciele firm realizujących poszczególne zadania i tak: obecna była p. Małgorzata Grochowska – doradca zawodowy oraz prezes Firmy Szkoleniowo – Doradczej Anna Szywała w osobie Pani Prezes Anny Szywała. Kierownik OPS Jolanta Kocoń przedstawiła założenia, realizację i osiągnięcia tegorocznej edycji projektu. Głos zabrał Sekretarz Urzędu Henryk Łuczak zwracając się do gości zaproszonych i beneficjentów projektu – zwrócił uwagę (m.innymi) na duże korzyści dla OPS, gminy i osób biorących udział w projektach płynące z możliwości realizacji kursów, szkoleń, uzyskiwania nowych umiejętności dzięki uzyskanemu wsparciu Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie p. Małgorzata Grochowska w asyście kierownika OPS Jolanty Kocoń wręczyła 6 beneficjentom zaświadczenia z udziału w zajęciach wsparciu specjalistycznego. Pani Prezes Anna Szywała przedstawiła raport ewaluacyjny z realizacji II części aktywnej integracji – czyli szkoleń o charakterze zawodowym, a następnie uroczyście – także w asyście kierownik OPS – wręczyła uzyskane zaświadczenia. W części mniej oficjalnej były relacje uczestniczek ze szkoleń, ich doświadczenia, o których opowiadały z przejęciem już przy kawie. Dla prowadzących zajęcia oraz radnych ciekawe były ich odczucia z realizowanych praktyk. Wiadomo, że zawód, jaki zdobywały – opiekun osób starszych nie jest zawodem prostym wymaga dużo empatii, odporności i dość szerokiej wiedzy. Na zakończenie spotkania uczestniczki otrzymały drobne upominki od p. Prezes A. Szywała.

Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy zdobytych umiejętności i uprawnień.

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM EWALUACYJNYM 

Galeria