Wsparcie specjalistyczne dla uczestników projektu

Uczestnicy projektu systemowego korzystają ze wsparcia specjalistycznego. Po warsztatach z doradztwa zawodowego – gdzie grupa poznawała się, integrowała, określała swoje potrzeby i oczekiwania – rozpoczął się cykl spotkań indywidualnych z doradcą. Spotkania i warsztaty mają doprowadzić każdego uczestnika do stworzenia swojego Indywidualnego Planu Rozwoju.

Prawie równocześnie ze wsparciem z doradztwa zawodowego rozpoczęły się zajęcia z psychologiem w zakresie oddziaływań psychologicznych (terapia grupowa i spotkania indywidualne), które nastawione są na podniesienie samooceny, motywacji, rozwoju.

Galeria