Zdobywanie nowych umiejętności – szkolenia zawodowe w DOBRYCH PERSPEKTYWACH

Od 5 czerwca br rozpoczęliśmy realizację II etapu aktywnej integracji w naszym projekcie systemowym. Teraz przez prawie 4 miesiące uczestniczki będą zdobywać (i szlifować) nowe umiejętności o charakterze zawodowym. W bieżącej edycji zdobędą uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna/ki osoby starszej i/lub niepełnosprawnej wraz z podstawami języka niemieckiego. Przed uczestnikami ponad 170 godzin nauki. Przewidziane są zajęcia teoretyczne realizowane w GCES w Starych Bogaczowicach oraz praktyczne w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Franciszkanki w Wałbrzychu. Przed uczestnikami także 14 godzin kursu podnoszącego umiejętności życiowe oraz egzaminy.

Zajęcia rozpoczęły się w środę 5.06.2013r. natomiast ich zakończenie planowane jest na 13.09.2013r. W inauguracji zajęć udział wzięły: Pani Anna Skrzypacz Dyrektor w Firmie Szkoleniowo – Doradczej Anna Szywała, Jolanta Kocoń Kierownik GOPS oraz prowadząca inauguracyjne zajęcia pani Lidia Nowak. Pani Anna Skrzypacz przywitała wszystkich uczestników, przedstawiła założenia, cele i przebieg planowanych szkoleń. Podobnie kierownik OPS p. Jolanta Kocoń, która wyraziła nadzieję, że zaplanowane działania w tej edycji projektu są dla uczestników ciekawe i będą przydatne – pozwalając im odnaleźć się na rynku pracy, a przede wszystkim dadzą poczucie stanowienia o swojej drodze zawodowej lub pozytywnie wpłyną na ich życie.

Galeria