Czas na krótki odpoczynek dla uczestniczek projektu systemowego.

Uczestniczki projektu systemowego Dobre Perspektywy intensywnie pracowały od 5 czerwca – zajęcia były realizowane, co drugi dzień – pozwoliło to zrealizować im ok. ¾ materiału – 110 godzin dydaktycznych. Za nimi zrealizowany kurs „podnoszenie umiejętności życiowych” tj. m.in. zachowanie się w trudnych sytuacjach, wypracowywanie poczucia własnej wartości, zarządzanie czasem oraz gospodarowanie budżetem domowym.

Z zakresu kursu „Opiekun (…) z j. niemieckim” także zrealizowano znaczną część materiału zajmując się m.in. psychospołecznymi uwarunkowaniami pracy z podopiecznym, opieką nad podopiecznym – ciekawe i praktyczne zajęcia z ratownikiem medycznym – oraz znaczną część godzin dydaktycznych z lektoratu j. niemieckiego. Uczestniczki wyrażają swoje zadowolenie z dotychczasowych zajęć i oczekują na praktyczne zmierzenie się podopiecznym, które rozpoczną 23 sierpnia w DPS w Wałbrzychu. Zgodnie z harmonogramem teraz czas na „prawdziwe wakacje”.

Galeria