Beneficjenci projektu DOBRE PERSPEKTYWY na półmetku

Trwają zajęcia dla 6 beneficjentów IV edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Głównym celem tegorocznej edycji: Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez edukację i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne osób niewydolnych wychowawczo, eliminowanie przeszkód napotykanych przez te osoby w procesie dostępu do praw i usług społecznych oraz zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, co w konsekwencji wspiera prawidłowe funkcjonowanie rodziny i może skutkować zmniejszeniem ilości dzieci z terenu Gminy Stare Bogaczowice umieszczanych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

 

 

Nasi beneficjenci już od maja intensywnie uczestniczą w zajęciach. Do końca czerwca br w ramach aktywnej integracji zrealizowano następujące zadania:

    1. przeprowadzono „Warsztaty wzmacniające i motywujące z doradcą zawodowym” – 12 godzin dydaktycznych w dniach 25 i 27 maja 2011r. Warsztaty zrealizowane były, jako usługa zlecona w siedzibie firmy szkoleniowej

    2. odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (1.06. i 13.06). Spotkania realizowane w pokoju terapii przy GOPS.

    3. przeprowadzono kurs „Podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych” – 21 godzin dydaktycznych w dniach 31. maja 2011r. i 2, 20 czerwca 2011r. Zadanie zrealizowane przez firmę szkoleniową, jako usługa zlecona w siedzibie firmy.

    4. rozpoczęto i częściowo zrealizowano kurs „ Opiekun/ka do dzieci”. Kurs rozpoczął się 7.06.2011r. – zrealizowano do końca czerwca br 43 godzin dydaktycznych (m.in. z pedagogiki zabawy, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, elementów prawa, pomocy przedmedycznej). Do zrealizowania pozostało jeszcze 48 godzin w tym 6 godz. zajęć praktycznych. Planowane zakończenie kursu 19.07.2011r.

    5. zorganizowano grupę wsparcia dla rodziców, została zlecona usługa prowadzenia grupy (umowa zlecenie dla podmiotu); zajęcia rozpoczęły się w czerwcu – 1 spotkanie. Planowane są 2 spotkania miesięcznie do końca trwania aktywnej integracji.

 

Na warsztatach i szkoleniach uzupełniają wiedzę i podnoszą swoje umiejętności w różnych zakresach: np.zakresu motywacji, metod poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, komunikacji interpersonalnej i asertywności. W prowadzonym warsztacie „Podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych” podnoszono (m.in.) tak ważne tematy dla funkcjonowania rodzin jak: diagnoza potrzeb drugiego człowieka, organizacja życia rodziny, prowadzenie i organizacja budżetu domowego, pierwsza pomoc przedmedyczna. Warsztaty i szkolenia odbyły się w Świdnicy w siedzibie Firmy Szkoleniowo – Doradczej Anna Szywała gdzie nasi beneficjenci dowożeni są specjalnym transportem. W indywidualnych rozmowach ze swoimi pracownikami socjalnymi uczestnicy projektu wyrażają zadowolenie z zajęć, które są wg ich opinii bardzo ciekawe. Życzymy wszystkim uczestnikom wytrwałości – przed nimi pierwszy egzamin!