DOBRE PERSPEKTYWY – pierwszy egzamin

W dniu wczorajszym w siedzibie firmy szkoleniowej Anna Szywała w Świdnicy dla szóstki beneficjentów tegorocznej edycji Dobrych Perspektyw odbył się egzamin teoretyczny z ukończonego właśnie szkolenia zawodowego „Opiekun/ka do dziecka”. Szkolenie było realizowane w ramach aktywnej integracji, jako podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych w realizowanym przez nasz ośrodek projekcie systemowym „Dobre perspektywy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

 

 

Uczestnicy szkolenia po przebyciu 90 godzin szkolenia, na którym poznali: elementy psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, elementy pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, elementy wiedzy medycznej i prawnej, elementy pedagogiki zabawy oraz przebyli zajęcia praktyczne w świetlicach środowiskowych – przystąpili do egzaminu teoretycznego. Egzamin składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Odwiedziliśmy ich przed egzaminem – byli bardzo skupieni – życzyliśmy powodzenia i udało się – wszyscy z wynikami pozytywnymi i uśmiechami na twarzach powrócili do swoich rodzin gdzie już tyko będą wykorzystywać wiedzę w praktyce.

Gratulujemy!

Galeria