Grupa wsparcia dla rodzin

Od czerwca br działa przy GOPS grupa wsparcia dla rodzin. Grupa powstała z inicjatywy pracowników socjalnych, jako odpowiedź na potrzeby środowiska. Prekursorami tej formy wsparcia w naszym ośrodku są beneficjenci IV edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Utworzenie Grupy Wsparcia było jednym z założeń tegorocznego projektu. Dlatego wynagrodzenie moderatora grupy przez 4 miesiące będzie współfinansowane ze środków EFS. Spotkania będą się odbywały 2 razy w miesiącu, miejscem spotkań grupy jest sala terapeutyczno-szkoleniowa znajdująca się przy Ośrodku Pomocy Społecznej wyposażona ze środków unijnych. Moderatorem grupy czuwającym nad przebiegiem spotkań jest doświadczona terapeutka Pani Joanna Zarzycka-Żyła.

Wszystkie osoby borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, rodzinnymi, które są zainteresowane udziałem w grupie zapraszamy do śledzenia strony Ośrodka – niebawem podamy terminy i miejsca spotkań grupy.

Zapraszamy.