Rozpoczęcie projektu DOBRE PERSPEKTYWY edycja 2011

W środę 25 maja 2011 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała – która ponownie została wybrana do realizacji aktywnej integracji naszego projektu systemowego – odbyło się oficjalne rozpoczęcie zajęć dla beneficjentów tegorocznej edycji Dobrych Perspektyw. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

W spotkaniu inaugurującym zajęcia aktywnej integracji dla beneficjentów udział wzięli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach: Jolanta Kocoń kierownik GOPS i Aleksandra Sobota pracownik socjalny oraz przedstawiciele Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała: Anna Szywała prezes, Łukasz Szafran dyrektor – opiekun grupy oraz Sylwia Lisaj. Pani Prezes Anna Szywała powitała uczestników w siedzibie firmy, przedstawiła korzyści płynące z udziału w szkoleniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Europejskiego, przedstawiła ramowy harmonogram realizacji zaplanowanych zajęć oraz przedstawiła kadrę wykładowców. Następnie Pani Jolanta Kocoń – koordynator projektu powitała beneficjentów przekazując szczegółowe zasady udziału w zajęciach aktywnej integracji (dojazdy, dokumentowanie udziału, systematyczność, obowiązkowość itp.) . Po części oficjalnej inauguracji beneficjenci z panią prezes i pracownikami zwiedzili pomieszczenia firmy oraz patio gdzie będą odpoczywać między zajęciami. O godzinie 10.00 Rozpoczęły się pierwsze zajęcia dydaktyczne – warsztaty wzmacniające i motyuwujace z doradztwa zawodowego z dr Iloną Janecką.

Teraz przed szóstką uczestników czas intensywnej pracy – czeka ich ponad cztery miesiące intensywnej pracy – 160 godzin zajęć dydaktycznych!

Tegorocznym Beneficjentom życzymy powodzenia w realizowaniu poszczególnych etapów projektu oraz radości z możliwości doskonalenia się.

Powodzenia

Koordynator projektu i pracownicy GOPS

Galeria