Beneficjenci projektu DOBRE PERSPEKTYWY przy komputerach!

W realizowanej III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. nasi beneficjenci rozpoczęli właśnie zajęcia przy komputerach.

 
Dla większej części osób jest to pierwsza samodzielna próba pracy z tym narzędziem XXI wieku. Komputerowe ABC to 24 godziny zajęć, które pozwolą im zapoznać się z podstawowymi aplikacjami – edytor WORD, wejście do Internetu, zakładanie skrzynki mailowej itp. Szkolenie to na pewno umożliwi im dostęp do nowych technologii, pozwoli na skuteczniejsze poszukiwania pracy, ułatwi zdobywanie potrzebnych informacji. Jednocześnie trwają zajęcia na kursie „Magazynier – logistyk z obsługą wózków widłowych + wymiana butli gazowej”, na który uczęszczają nasi trzej beneficjenci. Zajęcia dla panów potrwają jeszcze do 25 września br kiedy to odbędzie się egzamin praktyczny.
 

Galeria