Dobre perspektywy 2010

Rozpoczęcie III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy”

 

W dniu 17 maja 2010 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała odbyło się oficjalne rozpoczęcie III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze śrdków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

 

W rozpoczęciu projektu poza najważniejszymi ośmioma osobami – beneficjentami ostatecznymi projektu – brali również udział przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w osobach Pani Kierownik Jolany Kocoń i starszego pracownika socjalnego Pani Agnieszki Niewada oraz przedstawiciele Firmy Szkoleniowo-Doradczej w osobach Pani Prezes Anny Szywała oraz Dyrektora Zarządzającego Pani Anny Skrzypacz.

W ramach tegorocznego projektu 8 osób z terenu naszej Gminy ( 5 kobiet i 3 mężczyzn) od maja do września odbędzie m.in.: warsztaty wzmacniające z doradcą zawodowym, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej, indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz rozpocznie kurs zawodowy, którego ukończenie i pozytywne zdanie egzaminów pozwoli na zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu: opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej (oferta skierowana do kobiet) oraz operator wózków widłowych z napędem silnikowym z obsługą butli gazowej (oferta skierowana do mężczyzn).

 

Naszym Beneficjentom życzymy powodzenia w realizowaniu poszczególnych etapów projektu oraz radości z możliwości doskonalenia się.

Galeria