Zajęcia dla uczestników projektu DOBRE PERSPEKTYWY zakończone.

Egzamin praktyczny na operatora wózków widłowych z napędem silnikowym, który odbył się 25 września br zakończył cykl szkoleń, warsztatów i wsparcia dla beneficjentów III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. realizowanego przez nasz GOPS w roku bieżącym.

5 kobiet i 3 mężczyzn w ramach tego projektu otrzymało: wsparcie specjalistyczne w postaci warsztatów wzmacniających z doradcą zawodowym (14 godzin), indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (16 godzin), indywidualnych konsultacji z psychologiem (16 godzin), szkolenia Profilaktyka społeczna (14 godz.); oraz szkolenia zawodowe (kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym). Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs ABC komputerowe, natomiast 3 panów ukończyło kurs „Magazynier – logistyk  z obsługą wózków widłowych + wymiana butli gazowych”, a 5 kobiet ukończyło kurs „Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej”. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali wymagane egzaminy, wobec czego oczekują już na uroczyste wręczenie odpowiednich certyfikatów. Zapraszamy na uroczyste podsumowanie III edycji projektu DOBRE PERSPEKTYWY, które odbędzie się 13 października 2010r. o godz. 15 w sali narad Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.

 

Zobacz raport.


A tak było na egzaminach.

Galeria