tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Pomoc specjalistów

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice można uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów, którzy przyjmują mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice w Punkcie Pomocy Rodzinie, który jest zlokalizowany w pomieszczeniach Przedszkola pod Trójgarbem – budynek Szkoły Podstawowej ul. Główna 172 w Starych Bogaczowicach (pod halą sportową) oraz w Klubie Integracji Społecznej w Strudze przy ulicy Szkolnej 2a.

W obu miejscach mieszkańcy gminy uzyskają bezpłatną pomoc niżej wymienionych specjalistów:

PSYCHOLOG – Rafał Skrzyński

Przyjmuje w poniedziałki:

od 15.00 do 17.00 ( Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach)

od 17.10 do 19.10 ( Klub Integracji Społecznej w Strudze)

Indywidualne konsultacje psychologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne dla :

  • ofiar przemocy
  • rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi
  • rodzin dysfunkcyjnych
  • osób z zaburzeniami funkcjonowania

INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

Maria Jasiczak

Przyjmuje w środy od 16.00 do 18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach)

Katarzyna Komorowska

Przyjmuje w poniedziałki od 14.30 do 16.30 (Klub Integracji Społecznej w Strudze)

Indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla rodzin, w których występuje problem uzależnień

PORADNICTWO PRAWNE I RODZINNE

kurator sądowy Anna Gałusińska

Przyjmuje w czwartki od 16.00 do 18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach)

Indywidualne konsultacje i porady, pomoc w przygotowywaniu pism i gromadzeniu materiału dowodowego, wsparcie informacyjne.

Adwokat Hanna Koncewicz

Przyjmuje co drugi czwartek miesiąca od 16.30 do 17.30 (Klub Integracji Społecznej w Strudze) – termin najbliższego dyżuru prawnika przypada na 12.12.2019r.

Indywidualne konsultacje i porady.

Informujemy również, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu realizuje dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w programie korekcyjno – edukacyjnym proszone są  o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20 – 24 (telefon kontaktowy 74 66 66 300).

Skip to content